Przedmiot ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne (art. 138o ustawy PZP)

Usługa organizacji, przygotowania i przeprowadzenia sesji Assessment Center i Development Center wraz zapewnieniem sesji informacji zwrotnych oraz opracowania kryteriów dotyczących realizacji sesji Assessment Center i Development Center w oparciu o wybrane kompetencje powiązane z efektami kształcenia na danym kierunku dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Numer ogłoszenia

K-DZP.362.1.41.2018
Termin składania ofert 21.12.2018 r.  godz. 10:00

 

 

 

 

 

 

  


Dokumentacja w postępowaniu
Data
Rodzaj dokumentu
13.12.2018 SIWZ
13.12.2018 Formularz ofertowy - zał. nr 1
13.12.2018 Oświadczenie Wykonawcy - zał. nr 2
13.12.2018 Wykaz usług i osób - zał. nr 3
13.12.2018 Opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 4 
21.01.2019 Rozstrzygnięcie postępowania