Przedmiot zamówienia (przetarg nieograniczony)

Usługa pełnienia funkcji Inwestora Zastępczego oraz wykonanie optymalizacji rozwiązań projektowych wraz z aktualizacją dokumentacji projektowej, zmierzającej do obniżenia kosztów Inwestycji dla zadania pn. "Przebudowa budynku "O" Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Numer postępowanie/ogłoszenia

K-DZP.362.1.38.2018

Nr 663696-N-2018
z dnia 21.12.2018
Termin składania ofert 07.01.2019 r.  godz. 10:00

09.01.2019 r.  godz. 10:00

Zamawiający informuje, że w dniach 22.12.2018 – 01.01.2019r. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu będzie zamknięty.
W związku z tym odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców w w/w okresie mogą zostać udzielone najwcześniej 02.01.2019 r.

 

 

 

  


Dokumentacja w postępowaniu
Data
Rodzaj dokumentu
21.12.2018 SIWZ
21.12.2018 Ogłoszenie BZP
21.12.2018 Formularz ofertowy - zał. nr 1
21.12.2018 Opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 2
21.12.2018 Oświadczenie Wykonawcy - zał. nr 3
21.12.2018 Wykaz usług - zał. nr 4
21.12.2018 Wykaz osób - zał. nr 5
21.12.2018 Wzór umowy - zał. nr 6
21.12.2018 Grupa kapitałowa - zał. nr 7
04.01.2019 Informacja o zmianie SIWZ
04.01.2019 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
04.01.2019 Dokumentacja techniczna - zał. nr 8
09.01.2019 Informacja z otwarcia ofert
25.01.2019 Informacja o unieważnieniu