Przedmiot ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne (art. 138o ustawy PZP)

Świadczenie usługi podatkowej i prawnej na rzecz Uniwersyteckiego Inkubatora Przedsiębiorczości inQUBE

Numer ogłoszenia

K-DZP.362.1.37.2018
Termin składania ofert 07.01.2019 r.  godz. 10:00

 Zamawiający informuje, że w dniach 22.12.2018 – 01.01.2019r. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu będzie zamknięty.
W związku z tym odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców w w/w okresie mogą zostać udzielone najwcześniej 02.01.2019 r.

 

 

 

 

 

  


Dokumentacja w postępowaniu
Data
Rodzaj dokumentu
21.12.2018 SIWZ
21.12.2018 Formularz ofertowy - zał. nr 1
21.12.2018 Oświadczenie Wykonawcy - zał. nr 2
21.12.2018 Wykaz usług i osób - zał. nr 3
21.12.2018 Wzór umowy - zał. nr 4 
11.01.2019 Rozstrzygnięcie postępowania