Przedmiot ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne (art. 138o ustawy PZP)

Usługa całodobowej, stałej, bezpośredniej ochrony fizycznej osób oraz terenu, obiektów i mienia Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Numer ogłoszenia

K-DZP.362.1.36.2018
Termin składania ofert 04.12.2018 r.  godz. 10:00

 

 

 

 

 

 

  


Dokumentacja w postępowaniu
Data
Rodzaj dokumentu
23.11.2018 SIWZ
23.11.2018 Formularz ofertowy - zał. nr 1
23.11.2018 Opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 2
23.11.2018 Oświadczenie - zał. nr 3
23.11.2018 Wykaz usług i osób - zał. nr 4 
23.11.2018 Wzór umowy - zał. nr 5
23.11.2018 Mapa terenu - zał. nr 6
23.11.2018 Obowiązki pracownika ochrony - zał. nr 7
04.12.2018 Informacja z otwarcia ofert
10.12.2018 Informacja o rozstrzygnięciu postępowania