Nr sprawy

K-DZP.362.1.35.2018

Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony

Przedmiot zamówienia

Dostawa sprzętu komputerowego do Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (zamówienie udzielane w częściach)

Ogłoszenie w  BZP

Nr 649538-N-2018 z dnia 19.11.2018 r.

Termin składania ofert

28.11.2018r. 29.11.2018r. godz.10:00

 

 

 
 

    Dokumentacja w postępowaniu

Data
Rodzaj dokumentu
19.11.2018 Ogłoszenie
19.11.2018 SIWZ
19.11.2018 Formularz ofertowy - zał. nr 1
19.11.2018 Opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 2
19.11.2018 Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust.1 ustawy Pzp - zał. nr 3
19.11.2018 Wzór umowy - zał. nr 4
19.11.2018 Oświadczenie o grupie kapitałowej - zał. nr 5
19.11.2018 Zestawienie punktacji benchmark dla procesorów
19.11.2018 Zestawienie punktacji benchmark dla kart graficznych
23.11.2018 Zmiana SIWZ
23.11.2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
23.11.2018 Formularz ofertowy - zał. nr 1 - po zmianach
23.11.2018 Opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 2 - po zmianach
26.11.2018 Zmiana SIWZ
26.11.2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
26.11.2018 Opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 2 - po zmianach II
30.11.2018 Informacja z otwarcia ofert
04.12.2018 Rozstrzygnięcie - część I
07.12.2018 Rozstrzygnięcie - część II