Nr sprawy

K-DZP.362.1.32.2018

Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony

Przedmiot zamówienia

Usługa kompleksowego sprzątania budynku
„Z” Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Ogłoszenie w  Dz. U. UE

Nr 2018/S 198-448431

z dnia 13.10.2018r.

Termin składania ofert


23.11.2018r.  godz.10:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


    Dokumentacja w postępowaniu

Data
Rodzaj dokumentu
13.10.2018 Ogłoszenie w DZ. U. UE
13.10.2018 SIWZ
13.10.2018 Formularz ofertowy - zał. nr 1
13.10.2018 Opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 2
13.10.2018 Oświadczenie Wykonawcy (JEDZ) - zał. nr 3
13.10.2018 Wykaz usług - zał. nr 4
13.10.2018 Wykaz osób - zał. nr 5
13.10.2018 Wzór umowy - zał. nr 6
13.10.2018 Oświadczenie o grupie kapitałowej - zał. nr 7
22.10.2018 Odpowiedzi na pytania I
23.10.2018 Odpowiedzi na pytania II
09.11.2018 Odpowiedzi na pytania III
23.11.2018 Informacja z otwarcia
04.12.2018 Rozstrzygnięcie postępowania