Nr sprawy

K-DZP.362.1.30.2018

Tryb postępowania

Dialog techniczny

Przedmiot zamówienia

Zaproszenie do udziału w dialogu technicznych poprzedzającym postępowanie w sprawie wyboru wykonawcy przedsięwzięcia na  "Zaprojektowanie instalacji elektrycznej, audiowizualnej i alarmowej oraz systemu komputerowego i sieci komputerowej, a także dostawy, montażu oraz konfiguracji urządzeń stanowiących elementy tych instalacji w ramach obiektu dydaktycznego budowanego w związku z realizacją projektu "PORTAL - Zintegrowany Program uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" współfinansowanego przez unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

cz. II Zaprojektowanie i dostawa wyposażenia obiektu dydaktycznego

Termin składania zgłoszeń do udziału w dialogu technicznym

09.10.2018 r.  godz.10:00

 


 

    Dokumentacja w postępowaniu

Data
Rodzaj dokumentu
02.10.2018 Zaproszenie do uczestnictwa w dialogu technicznym
02.10.2018 Regulamin przeprowadzenia dialogu technicznego
02.10.2018 Zgłoszenie do udziału w dialogu technicznym