Nr sprawy

K-DZP.362.1.29.2018

Tryb postępowania

Dialog techniczny

Przedmiot zamówienia

Zaproszenie do udziału w dialogu technicznych poprzedzającym postępowanie w sprawie wyboru wykonawcy przedsięwzięcia na  "Zaprojektowanie oraz wykonanie obiektu dydaktycznego w związku z realizacją projektu "PORTAL - Zintegrowany Program uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" współfinansowanego przez unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

cz. I Zaprojektowanie i zbudowanie obiektu dydaktycznego

Termin składania zgłoszeń do udziału w dialogu technicznym

21.09.2018 r.  godz.10:00

 


 

    Dokumentacja w postępowaniu

Data
Rodzaj dokumentu
17.09.2018 Zaproszenie do uczestnictwa w dialogu technicznym
17.09.2018 Regulamin przeprowadzenia dialogu technicznego
17.09.2018 Zgłoszenie do udziału w dialogu technicznym