Nr sprawy

K-DZP.362.1.24.2018

Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony

Przedmiot zamówienia

Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

Ogłoszenie w  BZP

Nr 594676-N-2018

z dnia 25.07.2018 r.

Termin składania ofert

07.08.2018 r.  godz.10:00

14.08.2018 r.  godz.10:00

 

 

 
 

    Dokumentacja w postępowaniu

Data
Rodzaj dokumentu
25.07.2018 Ogłoszenie
25.07.2018 SIWZ
25.07.2018 Formularz ofertowy - zał. nr 1
25.07.2018 Formularz asortymentowo-cenowy - zał. nr 2
25.07.2018 Oświadczenie wykonawcy - zał. nr 3
25.07.2018 Wzór umowy - zał. nr 4
25.07.2018 Oświadczenie o grupie kapitałowej - zał. nr 5
02.08.2018 Ogłoszenie o zmianie terminu
02.08.2018 Wyjaśnienie treści SIWZ cz. 1
08.08.2018 Wyjaśnienie treści SIWZ cz. 2
08.08.2018 Formularz asortymentowo-cenowy - zał. nr 2 - poprawiony
14.08.2018 Informacja z otwarcia ofert
13.09.2018 Informacja o wyborze