Nr sprawy

K-DZP.362.1.14.2018 - postępowanie powtórzone

Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony

Przedmiot zamówienia

Usługa kompleksowego sprzątania budynku
„CKU” Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu wraz z terenem zewnętrznym - postępowanie powtórzone

Ogłoszenie w  Dz. U. UE

Nr 2018/S 141-322994

z dnia 25.07.2018r.

Termin składania ofert

30.08.2018r.  godz.10:00
07.09.2018r.  godz.10:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


    Dokumentacja w postępowaniu

Data
Rodzaj dokumentu
25.07.2018 Ogłoszenie w DZ. U. UE
25.07.2018 SIWZ
25.07.2018 Formularz ofertowy - zał. nr 1
25.07.2018 Opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 2
25.07.2018 Oświadczenie Wykonawcy (JEDZ) - zał. nr 3
25.07.2018 Wykaz usług - zał. nr 4
25.07.2018 Wykaz osób - zał. nr 5
25.07.2018 Wzór umowy - zał. nr 6
25.07.2018 Oświadczenie o grupie kapitałowej - zał. nr 7
01.08.2018 Odpowiedzi na pytania I
08.08.2018 Odpowiedzi na pytania II
22.08.2018 Odpowiedzi na pytania III
22.08.2018 Ogłoszenie zmian w DZ. U. UE wysłane
24.08.2018 Ogłoszenie zmian w DZ. U. UE opublikowane
07.09.2018
Informacja z otwarcia ofert
17.09.2018
Rozstrzygnięcie postępowania