Przedmiot ogłoszenia

Produkcja webinarów (audio-video 30-45 min.) i przeprowadzenie transmisji internetowych według scenariuszy na potrzeby działań informacyjno-promocyjnych Uniwersyteckiego Inkubatora Przedsiębiorczości Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w ramach projektów: „Granty na innowacje dla MSP”, „Granty na usługi doradcze – inteligentne inwestycje w rozwój MŚP”, „Granty na usługi doradcze – tworzenie skutecznych rozwiązań”

Wykonanie usługi będzie finansowane w ramach: projektu pn. „Granty na innowacje dla MŚP”, który jest dofinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014‐2020 (nr naboru RPDS.01.02.02‐IP.01‐02‐180/16 ZIT WrOF; Działania 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa, Poddziałania 1.2.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa – ZIT WrOF, Schematu: 1.2.C.b Usługi dla przedsiębiorstw – „Bony na innowacje; projektu pn. „Granty na usługi doradcze – inteligentne inwestycje w rozwój MŚP”, który jest dofinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014‐2020 (nr naboru RPDS.01.03.02-IP.01-02-182/16 – ZIT WrOF; Działania 1.3 Rozwój przedsiębiorczości, Poddziałania 1.3.2 Rozwój przedsiębiorczości  – ZIT WrOF, Schematu: 1.3.C.2 Doradztwo dla MSP – projekty grantowe IOB; projektu pn. „Granty na usługi doradcze – tworzenie skutecznych rozwiązań”, który jest dofinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014‐2020 (nr naboru RPDS.01.03.01-IP.01-02-181/16 – konkursy horyzontalne (OSI); Działania 1.3 Rozwój przedsiębiorczości, Poddziałania 1.3.1 Rozwój przedsiębiorczości  – konkursy horyzontalne (OSI), Schematu: 1.3.C.2 Doradztwo dla MSP – projekty grantowe IOB.

Numer ogłoszenia

K-DZP.362.2.5.2019
Termin składania ofert 28.01.2019  godz.10:00

 

 

 

 

 

 
 


Dokumentacja w postępowaniu
Data
Rodzaj dokumentu
18.01.2019 Ogłoszenie
18.01.2019 Formularz ofertowy - zał. nr 1
18.01.2019 Oświadczenie Wykonawcy - zał. nr 2
18.01.2019
Wykaz usług - zał. nr 3
18.01.2019 Opis przedmiotu zamówienia i warunki wykonania usługi-zał 4
28.01.2019 Informacja z otwarcia
04.02.2019 Unieważnienie postępowania