Przedmiot ogłoszenia (art. 138o ustawy pzp)

Usługa przeprowadzenia dwóch cykli szkoleń certyfikujących "Tutoring akademicki" dla pracowników dydaktycznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu


Zamówienie współfinansowane jest w ramach projektu "PORTAL - Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" o numerze POWR.03.05.00-00-Z110/17 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Numer ogłoszenia

K-DZP.362.2.232.2018
Termin składania ofert 07.01.2019  godz.10:00

 

 

 

 

 

 Zamawiający informuje, że w dniach 22.12.2018 – 01.01.2019r. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu będzie zamknięty.
W związku z tym odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców w w/w okresie mogą zostać udzielone najwcześniej 02.01.2019 r.

 


Dokumentacja w postępowaniu
Data
Rodzaj dokumentu
21.12.2018 Ogłoszenie
21.12.2018 Formularz ofertowy - zał. nr 1
21.12.2018 Oświadczenie Wykonawcy - zał. nr 2
21.12.2018
Wykaz usług - zał. nr 3
21.12.2018 Wykaz osób - zał. nr 4
21.12.2018 Opis przedmiotu zamówienia i warunki wykonania usługi - zał. nr 5
14.01.2019 Informacja o wyborze