Przedmiot ogłoszenia

Wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia sprawozdania finansowego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu za lata 2018-2019

Numer ogłoszenia

K-DZP.362.2.198.2018
Termin składania ofert 05.11.2018  godz.11:00

 

 

 

 

 

 

  


Dokumentacja w postępowaniu
Data
Rodzaj dokumentu
29.10.2018 Ogłoszenie
29.10.2018 Formularz ofertowy - zał. nr 1
29.10.2018 Wykaz usług - zał. nr 2
29.10.2018
Warunki usługi - zał. nr 3
06.11.2018 Informacja o wyborze