Przedmiot ogłoszenia

Usługa wykonania ekspertyzy technicznej wraz z koncepcją przebudowy w zakresie dostosowania do wymagań ochrony przeciwpożarowej istniejących budynków A/A1, B, B/B i B/F, C, D, G we Wrocławiu oraz budynku A w Jeleniej Górze, należących do Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Numer ogłoszenia

K-DZP.362.2.197.2018
Termin składania ofert 21.11.2018  godz.10:00

 

 

 

 

 

 

  


Dokumentacja w postępowaniu
Data
Rodzaj dokumentu
05.11.2018 Ogłoszenie
05.11.2018 Formularz ofertowy - zał. nr 1
05.11.2018 Wykaz usług - zał. nr 2
05.11.2018
Opis przedmiotu zamówienia i warunki wykonania usługi - zał. nr 3
09.11.2018 Odpowiedź
09.11.2018 Wykaz usług - zał. nr 2 - po zmianach
09.11.2018
Opis przedmiotu zamówienia i warunki wykonania usługi - zał. nr 3 - po zmianach
23.11.2018 Informacja o wyborze