Przedmiot ogłoszenia

Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie A i B  Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu


Numer ogłoszenia

K-DZP.362.2.186.2018
Termin składania ofert  05.11.2018 r.godz. 10:00
 06.11.2018 r.godz. 10:00

 

 

 

 

 

 

  


Dokumentacja w postępowaniu
Data
Rodzaj dokumentu
29.10.2018 Ogłoszenie
29.10.2018 Formularz ofertowy - zał. nr 1
29.10.2018 Wykaz usług i osób - zał. nr 2
29.10.2018 Warunki wykonania usługi - zał nr 3
29.10.2018 Opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 4
30.10.2018 Odpowiedź na pytanie

09.11.2018


Informacja o wyborze oferty