DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 

OGŁOSZENIA O  POSTĘPOWANIACH

 

Postępowania o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych 

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 

  Nr   sprawy

Przedmiot zamówienia

       Ogłoszenie      w  BZP

Termin składania ofert

Uwagi
K-DZP.362.1.6.2018

Remont dachów budynków H, P, SWFiS należących do Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Nr  534766-N-2018
z dnia 23.03.2018 r.
09.04.2018 wyjaśnienia treści SIWZ
K-DZP.362.1.18.2018

Modernizacja pomieszczeń dziekanatów, sal seminaryjnych i korytarza w budynku A i A1 należącym do Uniwersytetu Ekonomicznego we WrocławiuNr
570405-N-2018
z dnia 08.06.2018


26.06.2018
zmiana treści SIWZ
K-DZP.362.1.19.2018

Dostawa materiałów elektrycznych na potrzeby zadań konserwacyjno-remontowych Uniwersytetu Ekonomicznego we WrocławiuNr 571525
-N-2018
z dnia 08.06.2018


20.06.2018\
25.06.2018

27.06.2018

zmiana treści SIWZ, odpowiedzi na pytania
K-DZP.362.1.12.2018

Przebudowa budynku "O" Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na "Uniwersytecki Inkubator Przedsiębiorczości"

Nr 573364-N-2018
z dnia 14.06.2018
04.07.2018
11.07.2018
odpowiedzi na pytania
cz. I
K-DZP.362.1.17.2018

Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku A i A1 należącym do Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (I etap)

Nr 577204-N-2018
z dnia 21.06.2018
06.07.2018 postępowanie unieważnione
art. 93 ust. 1 pkt 7 pzp

K-DZP.362.1.17.2018 Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynkach A i A1 należących do Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (postępowanie powtórzone)
Nr 577896-N-2018
z dnia 22.06.2018
10.07.2018

 

 

 

Postępowania o wartości szacunkowej równej lub wyższej od kwot określonych w przepisach wydanych 

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 

Nr sprawy

Przedmiot zamówienia

Ogłoszenie

w S-DU UE

Termin składania ofert

K-DZP.362.1.14.2018  

Usługa kompleksowego sprzątania budynku
„CKU” Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu wraz z terenem zewnętrznym

Nr 2018/S  075-167305
  30.05.2018
K-DZP.362.1.16.2018  

Usługa kompleksowego sprzątania budynku
E i H Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Nr 2018/S  075-167298
  05.06.2018

 


Ogłoszenia dot. zamówień zwolnionych ze stosowania przepisów Ustawy na podst. art. 4 pkt. 8

 

K-DZP.362.2.58.2018 30.04.2018 Usługa wynajmu techniki estradowej wraz z obsługą na imprezę "Ekonomalia 2018" organizowaną przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
K-DZP.362.2.67.2018 08.06.2018 Wykonanie projektu budowlanego modernizacji dachu budynku "G" Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu II
K-DZP.362.2.86.2018 19.06.2018 Wykonanie projektu przebudowy elewacji i dachu budynku administracyjno-socjalnego obok basenu w "SWFiS"  Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowę
K-DZP.362.2.96.2018 13.06.2018

Dostawa licencji Adobe Acrobat 2017 Pro PL Win/Mac w wersji elektronicznej oraz wieczystym użytkowaniem

dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu                    

K-DZP.362.2.92.2018 14.06.2018
15.06.2018
Dostawa lodówek i kuchenek elektrycznych dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
K-DZP.362.2.89.2018 25.06.2018
10.07.2018
Remont tarasu i fragmentu dachu w budynku P należącym do Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
K-DZP.362.2.57.2018 28.06.2018 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę w celu dostosowania do wymogów przeciwpożarowych Domu Studenckiego "Ślężak" położonego przy ul. Ślężnej 33 należącego do Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu - POSTĘPOWANIE POWTÓRZONE
K-DZP.362.2.104.2018 26.06.2018 Usługa wsparcia do licencji Vmware - odnowa roczna suportu dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu


Dział Zamówień Publicznych informuje, że zgodnie z art. 4 pkt .8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., przepisów ustawy nie stosuje się do zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza kwoty 30 000 Euro tj. 129 351,00 PLN według obowiązującego od dnia 1.01.2018 r. kursu Euro 4,3117 PLN (Rozporz. Prez. Rady Min. DZ.U. z 28.12.2017 poz. 2477).
Jednocześnie przypominamy, że określając przedmiot i wartość zamówienia publicznego należy przestrzegać art. 32 ust. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zgodnie z którym nie wolno, w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy zaniżać wartości zamówienia lub wybierać sposobu obliczania wartości zamówienia.

 

Pozostałe ogłoszenia dot. zamówień na usługi społeczne udzielane na podstawie art. 138o Ustawy

 

Numer postępowania

Termin składania ofert

Przedmiot zamówienia

Podstawa prawna

Uwagi
K-DZP.362.2.54.2018
05.06.2018

Usługa przygotowania i przeprowadzenia certyfikowanego szkolenia z rozwoju umiejętności prowadzenia dydaktyki w języku angielskim

Projekt POWR.03.04.00-00-D023/17

art. 138o ustawy Pzp
postępowanie powtórzone

 

 

 
oPozostałe ogłoszenia o wartości powyżej 30 000 euro na pdstawie art. 4d ust.1 pkt.1 Ustawy Pzp


Numer postępowania

Termin składania ofert

Przedmiot zamówienia

Podstawa prawna

Uwagi

 


 

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU OFERTOWYM NA WYNAJEM POMIESZCZEŃ NA PROWADZENIE STOŁÓWKI

 

 

Plan zamówień publicznych 2018

Data zamieszczenia

Plan zamówień publicznych

Uwagi
01.03.2018 Plan zamówień publicznych - postępowania prowadzone w reżimie ustawy Prawo zamówień publicznych

01.03.2018 Plan zamówień publicznych - zamówienia zwolnione ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych