DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 

OGŁOSZENIA O  POSTĘPOWANIACH

 

Postępowania o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych 

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 

  Nr   sprawy

Przedmiot zamówienia

       Ogłoszenie      w  BZP

Termin składania ofert

Uwagi
K-DZP.362.1.12.2018

Przebudowa budynku "O" Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na "Uniwersytecki Inkubator Przedsiębiorczości"

Nr 573364-N-2018
z dnia 14.06.2018
04.07.2018
11.07.2018
12.07.2018
odpowiedzi na pytania
cz. I, II, III, IV
K-DZP.362.1.24.2018

Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu


Nr 594676-N-2018
z dnia 25.07.2018 r.

07.08.201814.08.2018

K-DZP.362.1.26.2018

Druk i dostawa książek oraz materiałów reklamowych dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Nr 606880-N-2018
z dnia 21.08.2018 r.
30.08.2018

K-DZP.362.1.23.2018

Dostawa sprzętu komputerowego do Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Nr 613207-N-2018
z dnia 21.09.2018 r.
02.10.2018
odpowiedzi na pytania, zmiana SIWZ I, II, III
K-DZP.362.1.31.2018

Dostawa 650 kompletów materiałów potrzebnych studentom do wykonywania obowiązków podczas staży realizowanych w projektach "Staże na start II" i "Portal"

Nr 621519-N-2018
z dnia 25.09.2018 r.
04.10.2018 postępowanie
unieważnione
K-DZP.362.1.31.2018
postępowanie powtórzone

Dostawa 650 kompletów materiałów potrzebnych studentom do wykonywania obowiązków podczas staży realizowanych w projektach "Staże na start II" i "Portal"

Nr 632633-N-2018
z dnia 05.10.2018 r.
16.10.2018
K-DZP.362.1.27.2018

Wykonanie instalacji elektrycznej oraz sieci teletechnicznej w pomieszczeniach dziekanatów i korytarza na I piętrze w budynku A należącym do Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Nr 635890 -N-2018
z dnia 12.10.2018 r.
31.10.2018

 

 

 

Postępowania o wartości szacunkowej równej lub wyższej od kwot określonych w przepisach wydanych 

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 

Nr sprawy

Przedmiot zamówienia

Ogłoszenie

w S-DU UE

Termin składania ofert

K-DZP.362.1.32.2018


Usługa kompleksowego sprzątania budynku Z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

2018/S 198-448431
23.11.2018

 


Ogłoszenia dot. zamówień zwolnionych ze stosowania przepisów Ustawy na podst. art. 4 pkt. 8

 

K-DZP.362.2.152.2018 04.09.2018 Zabudowa szachtów instalacji wody i kanalizacji na korytarzach DS Ślężak należącego do Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
K-DZP.362.2.151.2018 06.09.2018 Remont pionów instalacji ciepłej wody użytkowej w DS Ślężak należącym do Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
K-DZP.362.2.147.2018 30.08.2018 Dostawa środków czystości dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
K-DZP.362.2.149.2018 30.08.2018 Dostawa akcesoriów do sprzątania dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
K-DZP.362.2.150.2018 30.08.2018 Dostawa papierów higienicznych dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
K-DZP.362.2.110.2018 17.09.2018 Usługa okresowej kontroli stanu technicznego w branży sanitarnej 23 (dwudziestu trzech) budynków należących do  Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
K-DZP.362.2.146.2018 17.09.2018
19.09.2018
21.09.2018
Wybór Towarzystwa Ubezpieczeniowego na ubezpieczenie środków transportu UE we Wrocławiu
K-DZP.362.2.145.2018 17.09.2018
19.09.2018
21.09.2018
24.09.2018
Wybór Towarzystwa Ubezpieczeniowego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej UE we Wrocławiu
K-DZP.362.2.169.2018 04.10.2018 Przeniesienie instalacji teleinformatycznych z budynku "M" do budynku "L" Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
K-DZP.362.2.172.2018
postępowanie powtórzone
04.10.2018 Wykonanie montażu i demontażu zabudowy targowej na XXV Targi Pracy "Spotkania z Pracodawcą", które odbędą się w dniu 17 października 2018 r.w siedzibie  Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
K-DZP.362.2.176.2018
postępowanie powtórzone
22.10.2018 Usługa modernizacji  układu sterowego dźwigu osobowego w budynku "B" należącym do  Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
K-DZP.362.2.148.2018 08.10.2018 Dostawa worków na śmieci dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu - postępowanie powtórzone
K-DZP.362.2.170.2018 05.10.2018
09.10.2018
Usługa grupowego ubezpieczenia NNW studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu podejmujących staże studenckie w ramach projektów "Staże na start II" i "Portal"
K-DZP.362.2.184.2018 19.10.2018 Rozbudowa systemu sterowania BMS o sterowanie lokalne w budynki CKU Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu


Dział Zamówień Publicznych informuje, że zgodnie z art. 4 pkt .8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., przepisów ustawy nie stosuje się do zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza kwoty 30 000 Euro tj. 129 351,00 PLN według obowiązującego od dnia 1.01.2018 r. kursu Euro 4,3117 PLN (Rozporz. Prez. Rady Min. DZ.U. z 28.12.2017 poz. 2477).

Jednocześnie przypominamy, że określając przedmiot i wartość zamówienia publicznego należy przestrzegać art. 32 ust. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zgodnie z którym nie wolno, w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy zaniżać wartości zamówienia lub wybierać sposobu obliczania wartości zamówienia.

 

Pozostałe ogłoszenia dot. zamówień na usługi społeczne udzielane na podstawie art. 138o Ustawy

 

Numer postępowania

Termin składania ofert

Przedmiot zamówienia

Podstawa prawna

Uwagi

 

 

 
Ogłoszenia o dialogu technicznym


Numer postępowania

Termin składania zgłoszeń

Przedmiot zamówienia

Podstawa prawna

Uwagi
K-DZP.362.1.29.2018 21.09.2018 Zaproszenie do udziału w dialogu technicznych poprzedzającym postępowanie w sprawie wyboru wykonawcy przedsięwzięcia na  "Zaprojektowanie oraz wykonanie obiektu dydaktycznego w związku z realizacją projektu "PORTAL - Zintegrowany Program uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" współfinansowanego przez unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

cz. I Zaprojektowanie i zbudowanie obiektu dydaktycznego

art. 31a - 31d ustawy pzp
K-DZP.362.1.30.2018 09.10.2018 Zaproszenie do udziału w dialogu technicznych poprzedzającym postępowanie w sprawie wyboru wykonawcy przedsięwzięcia na  "Zaprojektowanie instalacji elektrycznej, audiowizualnej i alarmowej oraz systemu komputerowego i sieci komputerowej, a także dostawy, montażu oraz konfiguracji urządzeń stanowiących elementy tych instalacji w ramach obiektu dydaktycznego budowanego w związku z realizacją projektu "PORTAL - Zintegrowany Program uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" współfinansowanego przez unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

cz. II Zaprojektowanie i dostawa wyposażenia obiektu dydaktycznego
art. 31a - 31d ustawy pzp

 


 

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU OFERTOWYM NA WYNAJEM POMIESZCZEŃ NA PROWADZENIE STOŁÓWKI

 

 

Plan zamówień publicznych 2018

Data zamieszczenia

Plan zamówień publicznych

Uwagi
01.03.2018 Plan zamówień publicznych - postępowania prowadzone w reżimie ustawy Prawo zamówień publicznych

01.03.2018 Plan zamówień publicznych - zamówienia zwolnione ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych