DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 

OGŁOSZENIA O  POSTĘPOWANIACH

 

Postępowania o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych 

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 

  Nr   sprawy

Przedmiot zamówienia

       Ogłoszenie      w  BZP

Termin składania ofert

Uwagi
K-DZP.362.1.39.2017 Dostawa 100szt. monitorów sieciowych dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Nr 591640-N-2017
z dnia 14.09.2017
29.09.2017
K-DZP.362.1.37.2017 Wymiana ścianek działowych szklanych w budynku Studium Języków Obcych przy ul. Drukarskiej 24A należącym do Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Nr 593045-N-2017
z dnia 25.09.2017
10.10.2017
K-DZP.362.1.40.2017 Usługa kompleksowego sprzątania budynku Z należącego do Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Nr 594299-N-2017
z dnia 27.09.2017
06.10.2017
K-DZP.362.1.41.2017 Dostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Nr 606697-N-2017
z dnia 30.10.2017
07.11.2017
10.11.2017

K-DZP.362.1.42.2017 Wymiana części okien i drzwi zewnętrznych w budynku Z (część niska) należącym do Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Nr 613236-N-2017
z dnia 09.11.2017
24.11.2017
27.11.2017


K-DZP.362.1.46.2017
Dostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Nr 624681
-N-2017
z dnia 01.12.2017

11.12.2017

K-DZP.362.1.47.2017 Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 633328-N-2017
z dnia 15.12.2017
03.01.2018
K-DZP.362.1.48.2017

Dostawa serwera plików wraz z audytem środowiska instalacji i konfiguracji wraz z minimum trzyletnią gwarancją (wsparciem) producenta dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Nr 634808-N-2017
z dnia 20.12.2017
03.01.2018
K-DZP.362.1.49.2017

Wykonanie dokumentacji techniczno-projektowej (audytów energetycznych, inwentaryzacji i projektów budowlanych wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę) dla budynków należących   do Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, niezbędnej do złożenia wniosku aplikacyjnego na pozyskanie dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej w ramach projektu nr POIS.01.03.01-IW.03-00-002/17

Nr 635052-N-2017
z dnia 20.12.2017
03.01.2018
K-DZP.362.1.1.2018

Dostawa sprzętu komputerowego do pracowni komputerowej Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze

Nr 635052-N-2017
z dnia 05.01.2018
15.01.2018 wyjaśnienia treści SIWZ

 

 

 

Postępowania o wartości szacunkowej równej lub wyższej od kwot określonych w przepisach wydanych 

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 

Nr sprawy

Przedmiot zamówienia

Ogłoszenie

w S-DU UE

Termin składania ofert

K-DZP.362.1.43.2017  

Usługa kompleksowego sprzątania budynków U, W i P należących do Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Nr 2018/S 003-003307
  15.02.2018

 

 

Ogłoszenia dot. zamówień zwolnionych ze stosowania przepisów Ustawy na podst. art. 4 pkt. 8

 

K-DZP.362.2.170.2017 10.10.2017

Wymiana okien i drzwi zewnętrznych w budynku Z (część niska) należącym do Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu         

K-DZP.362.2.167.2017 13.10.2017

Dostawa papieru kserograficznego i kancelaryjnego dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze

K-DZP.362.2.168.2017 13.10.2017

Dostawa środków czystości dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze

K-DZP.362.2.169.2017 13.10.2017

Dostawa papierów higienicznych dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze+

K-DZP.362.2.191.2017 30.11.2017

Świadczenie usług odśnieżania interwencyjnego powierzchni dachów z pokrywy śnieżnej budynków administrowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

K-DZP.362.2.194.2017 27.11.2017

Wykonanie na części dachu pokrycia papowego w klasie odporności ogniowej RE 30 w budynku Z (część niska) należącym  d Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

K-DZP.362.2.195.2017 27.11.2017

Wykonanie remontu piwnicy DS ŚLĘŻAK  należącego do Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

K-DZP.362.2.190.2017 29.11.2017
30.11.2017

Dostawa dzienników i czasopism dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

K-DZP.362.2.199.2017 07.12.2017
11.12.2017

Dostawa zagranicznych wydawnictw ciągłych dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

K-DZP.362.2.208.2017 06.12.2017

Wykonanie nawierzchni parkingu znajdującego się przy obiekcie DS ŚLĘŻAK, należącego do Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

K-DZP.362.2.209.2017 13.12.2017

Dostawa 15 szt. drzwi wewnętrznych, drewnianych, sosnowych z ościeżnicą Aldrew Bielice dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

K-DZP.362.2.207.2017 11.12.2017 Wymiana wyłącznika mocy z napędem silnikowym w rozdzielni n.n. stacji R-2661 dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
K-DZP.362.2.213.2017 03.01.2018 Dostawa urządzeń do bezprzewodowych punktów instalacji sieci WiFi - access  pointy wraz z bramą bezpieczeństwa
K-DZP.362.2.201.2017 10.01.2018 Wykonanie strony internetowej Uniwersyteckiego Inkubatora Przedsiębiorczości (UIP) wraz ze zintegrowanymi stronami poświęconymi realizowanym projektom oraz dostawą systemu zarządzania treścią (CMS)
K-DZP.362.2.9.2018 22.01.2018

Wynajem podnośnika koszowego z operatorem dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu


Dział Zamówień Publicznych informuje, że zgodnie z art. 4 pkt .8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., przepisów ustawy nie stosuje się do zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza kwoty 30 000 Euro tj. 129 351,00 PLN według obowiązującego od dnia 1.01.2018 r. kursu Euro 4,3117 PLN (Rozporz. Prez. Rady Min. DZ.U. z 28.12.2017 poz. 2477).
Jednocześnie przypominamy, że określając przedmiot i wartość zamówienia publicznego należy przestrzegać art. 32 ust. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zgodnie z którym nie wolno, w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy zaniżać wartości zamówienia lub wybierać sposobu obliczania wartości zamówienia.

 

Pozostałe ogłoszenia dot. zamówień na usługi społeczne udzielane na podstawie art. 138o Ustawy

 

Numer postępowania

Termin składania ofert

Przedmiot zamówienia

Podstawa prawna

Uwagi
K-DZP.362.1.44.2017 14.12.2017 Usługa całodobowej, stałej, bezpośredniej ochrony fizycznej osób oraz terenu, obiektów i mienia Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu art. 138o ustawy PZP odpowiedzi na pytania
K-DZP.362.1.51.2017 03.01.2018 Usługa przygotowania i przeprowadzenia akredytowanego i certyfikowanego szkolenia z zakresu metodyki Scrum „Scrum Master” przygotowującego do przystąpienia do międzynarodowego egzaminu certyfikującego „Scrum Master Certified” lub równoważnego oraz przeprowadzenia certyfikowanego szkolenia z zakresu metodyki Scrum Agile Master przygotowującego do przystąpienia do egzaminu Agile Master Certified lub równoważnego w ramach wskazanego szkolenia dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu art. 138o ustawy PZP
K-DZP.362.1.52.2017 03.01.2018 Usługa przygotowania i przeprowadzenia akredytowanego i certyfikowanego szkolenia z zakresu metodyki Lean Management Moduł I Problem Solving, Moduł II Six Sigma art. 138o ustawy PZP

 

 

 
Pozostałe ogłoszenia o wartości powyżej 30 000 euro na podstawie art. 4d ust.1 pkt.1 Ustawy Pzp


Numer postępowania

Termin składania ofert

Przedmiot zamówienia

Podstawa prawna

Uwagi


 


 

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2017