DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 

OGŁOSZENIA O  POSTĘPOWANIACH

 

Postępowania o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych 

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 

  Nr   sprawy

Przedmiot zamówienia

       Ogłoszenie      w  BZP

Termin składania ofert

Uwagi
K-DZP.362.1.42.2018

Modernizacja klimatyzacji w budynku CKU należącym do Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Nr 584678-N-2019
z dnia 14.08.2019 r.
30.08.2019 post. unieważ.
K-DZP.362.1.42.2018

Modernizacja klimatyzacji w budynku CKU należącym do Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Nr 592781-N-2019
z dnia 03.09.2019 r.
18.09.2019 post. powt.
K-DZP.362.1.23.2018

Druk i dostawa książek oraz materiałów reklamowych dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Nr 597586-N-2019
z dnia 13.09.2019 r.
24.09.2019
K-DZP.362.1.21.2019

Dostawa sprzętu komputerowego do Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Nr 603741-N-2019
z dnia 30.09.2019 r.
09.10.2019
11.10.2019

K-DZP.362.1.22.2019
postępowanie powtórzone

Opracowanie dokumentacji technicznej w ramach zadania "Poprawa efektywności energetycznej budynków C, D i G Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej nadbudowy budynku D

Nr 625317-N-2019
z dnia 20.11.2019 r.
29.11.2019

 

 

 

Postępowania o wartości szacunkowej równej lub wyższej od kwot określonych w przepisach wydanych 

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 

Nr sprawy

Przedmiot zamówienia

Ogłoszenie

w S-DU UE

Termin składania ofert


 


Ogłoszenia/zapytania ofertowe dot. zamówień zwolnionych ze stosowania przepisów Ustawy na podst. art. 4 pkt. 8

 

Numer postępowania Termin składania ofert

Przedmiot zamówienia

K-DZP.362.2.100.2019 07.08.2019

Przeprowadzenie badań sondażowych dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

K-DZP.362.2.86.2019 30.07.2019

Organizacja i przeprowadzenie zajęć - warsztatów muzycznych dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

K-DZP.362.2.87.2019 30.07.2019

Organizacja i przeprowadzenie zajęć dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu obejmujących przygotowanie i przeprowadzenie koncertów/występów 

K-DZP.362.2.88.2019 30.07.2019

Organizacja i przeprowadzenie zajęć dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu obejmujących przygotowanie i przeprowadzenie koncertu okolicznościowego 

K-DZP.362.2.116.2019 30.07.2019 Dostawa okuć meblowych dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
K-DZP.362.2.117.2019 30.07.2019

Dostawa materiałów stolarskich wraz z usługą cięcia i cięcia z oklejeniem dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

K-DZP.362.2.103.2019 05.08.2019

Dostawa mebli do gabinetu Dziekana Szkoły Doktorskiej wraz z wniesieniem i montażem dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

K-DZP.362.2.111.2019 20.08.2019 Dostawa licencji edukacyjnej na oprogramowanie FlexSim GP lub równoważnego przeznaczonego do symulacji i optymalizacji procesów z wbudowanym mechanizmem generowania eksperymentów i sprawdzania alternatywnych scenariuszy z wymienionymi dodatkami, wraz z usługą szkoleniową dla dwóch grup
K-DZP.362.2.88.2019 21.08.2019

Organizacja i przeprowadzenie zajęć dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu obejmujących przygotowanie i przeprowadzenie koncertu okolicznościowego 

K-DZP.362.2.142.2019 21.08.2019

Usługa polegająca na wykonaniu operatów szacunkowych dla dwóch nieruchomości gruntowych, zabudowanych, położonych w Jeleniej Górze, należących do Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, w celu ich sprzedaży

K-DZP.362.2.151.2019 12.09.2019

Robota budowlana obejmująca swoim zakresem remont pośrednich punktów dystrybucyjnych w budynkach należących do Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, a mianowicie: w budynku B, w budynku Z część niska, w budynku E oraz w budynku C 

K-DZP.362.2.149.2019 05.09.2019 Wydruk wraz z dostawą 2000 sztuk planerów na rok akademicki 2019/2020 dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
K-DZP.362.2.59.2019 17.09.2019

Wykonanie dokumentacji technicznej i uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych zezwalających na przebudowę wskazanych pomieszczeń położonych na I i II piętrze w budynku A/A1 należącym do Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

K-DZP.362.2.160.2019 12.09.2019

Wykonanie aplikacji mobilnej dla Uniwersyteckiego Inkubatora Przedsiębiorczości (UIP) z dostawą systemu zarządzania treścią (CMS) na potrzeby działań marki inQUBE, będącej częścią jednostki Uczelni - Uniwersyteckiego Inkubatora Przedsiębiorczości (UIP)

K-DZP.362.2.133.2019 20.09.2019

Dostawa pieczątek dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu   

K-DZP.362.2.134.2019 20.09.2019

Dostawa wizytówek dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

K-DZP.362.2.171.2019 10.10.2019

Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach konkursu WIDESPREAD-05-2020 Twinning dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

K-DZP.362.2.172.2019 17.10.2019

 Dostawa armatury sanitarnej dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

K-DZP.362.2.181.2019 17.10.2019
18.10.2019

Dostawa sprzętu - wyposażenia AV dla Uniwersyteckiego Inkubatora Przedsiębiorczości, do uruchomienia InQUBE Start-up House   

K-DZP.362.2.159.2019 31.10.2019
06.11.2019

Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) Uczestników projektu „Trzecia Misja Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu dla Dzieci i Młodzieży” na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu  

K-DZP.362.2.184.2019 31.10.2019

Świadczenie usług osobowego transportu autokarowego na terenie województwa dolnośląskiego dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

K-DZP.362.2.189.2019 31.10.2019

Dostawa lamp do projektorów multimedialnych dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu   

K-DZP.362.2.203.2019 18.11.2019

Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników administracyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu o tematyce: komunikacja w obsłudze klienta uczelni wyższej - wyzwania on i off line 

K-DZP.362.2.206.2019 21.11.2019

Dostawa druków akcydensowych dla Uniwersytetu Ekonomicznego Wrocławiu

K-DZP.362.2.216.2019 22.11.2019
25.11.2019

Dostawa macierzy dyskowej IBM Storwize V5030E SFF (bez dostępu plikowego)

K-DZP.362.2.179.2019 25.11.2019

Wyposażenie, naprawę, przeglądy i konserwację sprzętu przeciwpożarowego dla Uniwersytetu Ekonomicznego we WrocławiuDział Zamówień Publicznych informuje, że zgodnie z art. 4 pkt .8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., przepisów ustawy nie stosuje się do zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza kwoty 30 000 Euro tj. 129 351,00 PLN według obowiązującego od dnia 1.01.2018 r. kursu Euro 4,3117 PLN (Rozporz. Prez. Rady Min. DZ.U. z 28.12.2017 poz. 2477).

Jednocześnie przypominamy, że określając przedmiot i wartość zamówienia publicznego należy przestrzegać art. 32 ust. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zgodnie z którym nie wolno, w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy zaniżać wartości zamówienia lub wybierać sposobu obliczania wartości zamówienia.


ogłoszenia o wartości powyżej 30 000 euro netto udzielane na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 1 Ustawy


Numer postępowania

Termin składania ofert

Przedmiot zamówienia

Podstawa prawna

Uwagi

Pozostałe ogłoszenia dot. zamówień na usługi społeczne udzielane na podstawie art. 138o Ustawy

Numer postępowania

Termin składania ofert

Przedmiot zamówienia

Podstawa prawna

Uwagi

 

 
Ogłoszenia o dialogu technicznym

Numer postępowania

Termin składania zgłoszeń

Przedmiot zamówienia

Podstawa prawna

Uwagi


 


 Plan zamówień publicznych 2018

Data zamieszczenia

Plan zamówień publicznych

Uwagi
01.03.2018 Plan zamówień publicznych - postępowania prowadzone w reżimie ustawy Prawo zamówień publicznych

01.03.2018 Plan zamówień publicznych - zamówienia zwolnione ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych


Postanowienia zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia27kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)