DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 

OGŁOSZENIA O  POSTĘPOWANIACH

 

Postępowania o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych 

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 

  Nr   sprawy

Przedmiot zamówienia

       Ogłoszenie      w  BZP

Termin składania ofert

Uwagi
K-DZP.362.1.25.2017 Wymiana stolarki okiennej w budynku A i A1 należącego do Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w ramach przebudowy pomieszczeń dydaktycznych
Nr 560408-N-2017
z dnia 28.07.2017
07.08.2017
08.08.2017
09.08.2017

K-DZP.362.1.33.2017 Dostawa mebli do budynku Z należącego do Uniwersytetu Ekonomicznego wre Wrocławiu
Nr 563671-N-2017
z dnia 03.08.2017
11.08.2017
K-DZP.362.1.34.2017 Druk i dostawa książek oraz materiałów reklamowych  dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Nr 573139-N-2017
z dnia 17.08.2017
25.08.2017
K-DZP.362.1.36.2017 Wykonanie pełnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę w ramach zadania pn. Przebudowa budynku O Uniwersytetu Ekonomicznego wre Wrocławiu na Uniwersytecki Inkubator Przedsiębiorczości
Nr 581838-N-2017
z dnia 31.08.2017
14.09.2017
K-DZP.362.1.21.2017 Dostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Nr 587857-N-2017
z dnia 13.09.2017
21.09.2017
K-DZP.362.1.35.2017 Dostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Nr 588270-N-2017
z dnia 14.09.2017
22.09.2017
26.09.2017
29.09.2017

K-DZP.362.1.39.2017 Dostawa 100szt. monitorów sieciowych dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Nr 591640-N-2017
z dnia 14.09.2017
29.09.2017
K-DZP.362.1.37.2017 Wymiana ścianek działowych szklanych w budynku Studium Języków Obcych przy ul. Drukarskiej 24A należącym do Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Nr 593045-N-2017
z dnia 25.09.2017
10.10.2017
K-DZP.362.1.40.2017 Usługa kompleksowego sprzątania budynku Z należącego do Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Nr 594299-N-2017
z dnia 27.09.2017
06.10.2017
K-DZP.362.1.41.2017 Dostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Nr 606697-N-2017
z dnia 30.10.2017
07.11.2017
10.11.2017

K-DZP.362.1.42.2017 Wymiana części okien i drzwi zewnętrznych w budynku Z (część niska) należącym do Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Nr 613236-N-2017
z dnia 09.11.2017
24.11.2017

 

 

 

Postępowania o wartości szacunkowej równej lub wyższej od kwot określonych w przepisach wydanych 

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 

Nr sprawy

Przedmiot zamówienia

Ogłoszenie

w S-DU UE

Termin składania ofert

       

 

 

Ogłoszenia dot. zamówień zwolnionych ze stosowania przepisów Ustawy na podst. art. 4 pkt. 8

 

K-DZP.362.2.118.2017 18.08.2017
25.08.2017
Dostawa druków akcydensowych dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
K-DZP.362.2.139.2017 22.08.2017 Dostawa lamp do projektorów multimedialnych dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
K-DZP.362.2.138.2017 22.08.2017
25.08.2017

29.08.2017
Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii komórkowej dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
K-DZP.362.2.141.2017 25.08.2017

Dostawa sprzętu do systemu monitoringu CCTV dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

K-DZP.362.2.133.2017 28.08.2017

Dostawa przewodów elektrycznych dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

K-DZP.362.2.144.2017 29.08.2017

Dostawa, uruchomienie i integracja z systemem audiowizualnym Sali Rady Wydziału ZIF bezprzewodowego zestawu konferencyjno-dyskusyjnego dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu             

K-DZP.362.2.145.2017 31.08.2017

01.09.2017

Dostawa sprzętu audiowizualnego dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

K-DZP.362.2.150.2017 01.09.2017

Dostawa materiałów dydaktycznych dla słuchaczy studiów podyplomowych dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

K-DZP.362.2.152.2017 05.09.2017

Wymiana stolarki okiennej PCV w laboratorium w budynku H należącym do Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

K-DZP.362.2.161.2017 18.09.2017

Dostawa telewizorów z uchwytami dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

K-DZP.362.2.146.2017 15.09.2017

20.09.2017

Dostawa, uruchomienie i integracja z systemem audiowizualnym Sali Rady Wydziału ZIF bezprzewodowego zestawu do głosowania dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

K-DZP.362.2.163.2017 21.09.2017
25.09.2017

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) studentów i pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

K-DZP.362.2.164.2017 27.09.2017

Usługa wykonania montażu i demontażu zabudowy targowej na XXIII Targi Pracy "Spotkania z pracodawcą" dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

K-DZP.362.2.170.2017 10.10.2017

Wymiana okien i drzwi zewnętrznych w budynku Z (część niska) należącym do Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu         

K-DZP.362.2.167.2017 13.10.2017

Dostawa papieru kserograficznego i kancelaryjnego dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze

K-DZP.362.2.168.2017 13.10.2017

Dostawa środków czystości dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze

K-DZP.362.2.169.2017 13.10.2017

Dostawa papierów higienicznych dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze

K-DZP.362.2.191.2017 30.11.2017

Świadczenie usług odśnieżania interwencyjnego powierzchni dachów z pokrywy śnieżnej budynków administrowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu


Dział Zamówień Publicznych informuje, że zgodnie z art. 4 pkt .8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., przepisów ustawy nie stosuje się do zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza kwoty 30 000 Euro tj. 125.247,00 PLN według obowiązującego od dnia 1.01.2016 r. kursu Euro 4,1749 PLN (Rozporz. Prez. Rady Min. DZ.U. z 2015 poz. 2254).
Jednocześnie przypominamy, że określając przedmiot i wartość zamówienia publicznego należy przestrzegać art. 32 ust. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zgodnie z którym nie wolno, w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy zaniżać wartości zamówienia lub wybierać sposobu obliczania wartości zamówienia.

 

Pozostałe ogłoszenia dot. zamówień na usługi społeczne udzielane na podstawie art. 138o Ustawy

 

Numer postępowania

Termin składania ofert

Przedmiot zamówienia

Podstawa prawna

Uwagi 

 

 
Pozostałe ogłoszenia o wartości powyżej 30 000 euro na podstawie art. 4d ust.1 pkt.1 Ustawy Pzp


Numer postępowania

Termin składania ofert

Przedmiot zamówienia

Podstawa prawna

Uwagi


 


 

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2017