DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 

OGŁOSZENIA O  POSTĘPOWANIACH

 

Postępowania o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych 

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 

  Nr   sprawy

Przedmiot zamówienia

       Ogłoszenie      w  BZP

Termin składania ofert

Uwagi
K-DZP.362.1.4.2017 Dostawa 114 kompletów łazienkowych (tj. kabin prysznicowych, brodzików i akcesoriów do montażu)  dla DS "Ślężak" Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Nr 37213 - 2017
z dnia 06.03.2017
15.03.2017
K-DZP.362.1.8.2017 Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych oraz części zamiennych do urządzeń drukujących dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Nr 46252 - 2017
z dnia 17.03.2017
28.03.2017
K-DZP.362.1.5.2017 Dostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Nr 46396 - 2017
z dnia 17.03.2017
27.03.2017
K-DZP.362.1.9.2017 Dostawa materiałów elektrycznych dla Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Nr 46236 - 2017
z dnia 17.03.2017
27.03.2017

31.03.2017


K-DZP.362.1.10.2017 Dostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Nr 77457 - 2017
z dnia 28.04.2017
08.05.2017
K-DZP.362.1.20.2017 Przebudowa budynku "O" Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na "Uniwersytecki Inkubator Przedsiębiorczości"
Nr 520196-N-2017
z dnia 29.05.2017
14.06.2017

22.06.2017

K-DZP.362.1.18.2017 Dostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Nr 525745-N-2017
z dnia 05.06.2017
13.06.2017
K-DZP.362.1.27.2017 Usługa kompleksowego sprzątania budynków CKU, E i H należących do Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Nr 530263-N-2017
z dnia 10.06.2017
19.06.2017
20.06.2017

K-DZP.362.1.26.2017 Dostawa sieciowego sprzętu aktywnego na wyposażenie budynku "Z" wraz ze wsparciem  technicznym dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Nr 540368-N-2017
z dnia 28.06.2017
06.07.2017 Odpowiedzi
na pytania

K-DZP.362.1.7.2017 Remont schodów zewnętrznych i pochylni dla osób niepełnosprawnych wraz z wymianą nawierzchni chodników i drogi przy DS Ślężak należącym do Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Nr 548301-N-2017
z dnia 10.07.2017
26.07.2017
K-DZP.362.1.30.2017 Remont dachów budynków D, F, G, P należących do Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Nr 555367-N-2017
z dnia 20.07.2017
04.08.2017
K-DZP.362.1.24.2017 Remont ścian osłonowych Domu Studenckiego Ślężak przy ul. Ślężnej 33 należącego do Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Nr 556368-N-2017
z dnia 21.07.2017
08.08.2017

 

 

 

Postępowania o wartości szacunkowej równej lub wyższej od kwot określonych w przepisach wydanych 

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 

Nr sprawy

Przedmiot zamówienia

Ogłoszenie

w S-DU UE

Termin składania ofert

       

 

 

Ogłoszenia dot. zamówień zwolnionych ze stosowania przepisów Ustawy na podst. art. 4 pkt. 8

 

K-DZP.362.2.88.2017 07.06.2017
12.06.2017
Przegląd, konserwacja automatyki budynkowej BMS  oraz przygotowanie jej do przyłącza budynku " Z część wysoka" należącego do Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

K-DZP.362.2.101.2017 19.06.2017 Usługa wyposażenia, naprawy, przeglądu i konserwacji sprzętu przeciwpożarowego  dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

K-DZP.362.2.106.2017 30.06.2017 Dostawa tablic dydaktycznych dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
K-DZP.362.2.94.2017 30.06.2017 Wymiana dwóch głównych rozdzielnic elektrycznych w obiektach dydaktycznych  A1, H dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
K-DZP.362.2.96.2017 30.06.2017 Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie A Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
K-DZP.362.2.109.2017 04.07.2017 Malowanie piętra I i II Domu Studenckiego "Przegubowiec" przy ul. Kamiennej 35 we Wrocławiu, należącego do Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
K-DZP.362.2.114.2017 14.07.2017 Usługa pełnienia funkcji Inżyniera kontraktu oraz nadzoru nad robotami budowlanymi w zakresie przebudowy budynku O należącego do Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
K-DZP.362.2.113.2017 14.07.2017
20.07.2017

Usługa inwentaryzacji i wykonania projektu modernizacji instalacji centralnego ogrzewania wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, w budynku "A" należącym do Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu


K-DZP.362.2.115.2017 17.07.2017 Remont korytarza oraz pomieszczeń laboratoryjnych w budynku "C" - nalącym do  Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu


Dział Zamówień Publicznych informuje, że zgodnie z art. 4 pkt .8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., przepisów ustawy nie stosuje się do zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza kwoty 30 000 Euro tj. 125.247,00 PLN według obowiązującego od dnia 1.01.2016 r. kursu Euro 4,1749 PLN (Rozporz. Prez. Rady Min. DZ.U. z 2015 poz. 2254).
Jednocześnie przypominamy, że określając przedmiot i wartość zamówienia publicznego należy przestrzegać art. 32 ust. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zgodnie z którym nie wolno, w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy zaniżać wartości zamówienia lub wybierać sposobu obliczania wartości zamówienia.

 

Pozostałe ogłoszenia dot. zamówień na usługi społeczne udzielane na podstawie art. 138o Ustawy

 

Numer postępowania

Termin składania ofert

Przedmiot zamówienia

Podstawa prawna

Uwagi
K-DZP.362.1.22.2017 26.05.2017

Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia przygotowującego do certyfikacji CAPM dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

art. 138o ustawy
K-DZP.362.1.23.2017 26.05.2017

Przygotowanie, organizacja  i przeprowadzenie szkolenia certyfikowanego ISTQB - poziom podstawowy dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

art. 138o ustawy
K-DZP.362.1.17.2017 17.05.2017

Świadczenie usług ratowniczych na krytej pływalni Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

art. 138o ustawy

 

 

 
Pozostałe ogłoszenia o wartości powyżej 30 000 euro na podstawie art. 4d ust.1 pkt.1 Ustawy Pzp


Numer postępowania

Termin składania ofert

Przedmiot zamówienia

Podstawa prawna

Uwagi