DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 

OGŁOSZENIA O  POSTĘPOWANIACH

 

Postępowania o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych 

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 

  Nr   sprawy

Przedmiot zamówienia

       Ogłoszenie      w  BZP

Termin składania ofert

Uwagi
K-DZP.362.1.4.2017 Dostawa 114 kompletów łazienkowych (tj. kabin prysznicowych, brodzików i akcesoriów do montażu)  dla DS "Ślężak" Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Nr 37213 - 2017
z dnia 06.03.2017
15.03.2017
K-DZP.362.1.8.2017 Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych oraz części zamiennych do urządzeń drukujących dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Nr 46252 - 2017
z dnia 17.03.2017
28.03.2017
K-DZP.362.1.5.2017 Dostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Nr 46396 - 2017
z dnia 17.03.2017
27.03.2017
K-DZP.362.1.9.2017 Dostawa materiałów elektrycznych dla Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Nr 46236 - 2017
z dnia 17.03.2017
27.03.2017

31.03.2017


K-DZP.362.1.10.2017 Dostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Nr 77457 - 2017
z dnia 28.04.2017
08.05.2017
K-DZP.362.1.20.2017 Przebudowa budynku "O" Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na "Uniwersytecki Inkubator Przedsiębiorczości"
Nr 520196-N-2017
z dnia 29.05.2017
14.06.2017

22.06.2017

K-DZP.362.1.18.2017 Dostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Nr 525745-N-2017
z dnia 05.06.2017
13.06.2017
K-DZP.362.1.27.2017 Usługa kompleksowego sprzątania budynków CKU, E i H należących do Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Nr 530263-N-2017
z dnia 10.06.2017
19.06.2017
20.06.2017

 

 

 

Postępowania o wartości szacunkowej równej lub wyższej od kwot określonych w przepisach wydanych 

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 

Nr sprawy

Przedmiot zamówienia

Ogłoszenie

w S-DU UE

Termin składania ofert

       

 

 

Ogłoszenia dot. zamówień zwolnionych ze stosowania przepisów Ustawy na podst. art. 4 pkt. 8

 

K-DZP.362.2.39.2017 14.03.2017
17.03.2017
Dostawa papierów higienicznych dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
K-DZP.362.2.26.2017 30.03.2017 Dostawa ręczników łazienkowych, ściereczek i ręczników kuchennych dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
K-DZP.362.2.53.2017 29.03.2017 Dostawa urządzenia do blokowania niechcianej poczty - Barracuda Email Security Gateway 400 dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
K-DZP.362.2.63.2017 11.04.2017

Usługa przeprowadzenia specjalistycznego szkolenia pracowników w zakresie uzyskania uprawnień grupy I urządzeń D1, E1, grupy II, urządzeń D2, E2, grupy III urządzeń D3, E3 wraz z przeprowadzeniem egzaminu kwalifikacyjnego dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu  


K-DZP.362.2.69.2017 21.04.2017 Dostawa materiałów stolarskich dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
K-DZP.362.2.25.2017 25.04.2017 Dostawa artykułów tekstylnych (pościeli bawełnianej, pościeli bawełna-satynowa oraz prześcieradeł) dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
POSTĘPOWANIE POWTÓRZONE

K-DZP.362.2.71.2017 27.04.2017 Dostawa wraz z rozpakowaniem i wniesieniem do pokoi 120 szt. kuchenek elektrycznych ceramicznych dwupalnikowych First FA-5096-2 dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

K-DZP.362.2.72.2017 22.05.2017 Wymiana oświetlenia i pomalowanie dwóch klatek schodowych w DS "Ślężak" położonym przy ul. Ślężnej 33
K-DZP.362.2.77.2017 24.05.2017 Remont strefy wejściowej w Domu Studenckim ŚLĘŻAK i wymiana drzwi wejściowych od podwórka do Domów Studenckich PRZEGUBOWIEC I i PRZEGUBOWIEC II (łącznik) położonych przy ul. Ślężnej 33 i ul. Kamiennej 35/37 we Wrocławiu, należących do Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, Wrocław
K-DZP.362.2.78.2017 24.05.2017 Remont ciągów pieszo-jezdnych przy Domu Studenckim "Przegubowiec II" położonym przy ul. Kamiennej 35/37, należącym do Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

K-DZP.362.2.86.2017 25.05.2017 Usługa wsparcia do licencji Vmware – odnowa roczna dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
K-DZP.362.2.87.2017 26.05.2017 Malowanie piętra III i IV Domu Studenckiego "Przegubowiec I" przy ul. Kamiennej 35/37 we Wrocławiu należącego do Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

K-DZP.362.2.88.2017 07.06.2017
12.06.2017
Przegląd, konserwacja automatyki budynkowej BMS  oraz przygotowanie jej do przyłącza budynku " Z część wysoka" należącego do Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

K-DZP.362.2.101.2017 19.06.2017 Usługa wyposażenia, naprawy, przeglądu i konserwacji sprzętu przeciwpożarowego  dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu


Dział Zamówień Publicznych informuje, że zgodnie z art. 4 pkt .8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., przepisów ustawy nie stosuje się do zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza kwoty 30 000 Euro tj. 125.247,00 PLN według obowiązującego od dnia 1.01.2016 r. kursu Euro 4,1749 PLN (Rozporz. Prez. Rady Min. DZ.U. z 2015 poz. 2254).
Jednocześnie przypominamy, że określając przedmiot i wartość zamówienia publicznego należy przestrzegać art. 32 ust. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zgodnie z którym nie wolno, w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy zaniżać wartości zamówienia lub wybierać sposobu obliczania wartości zamówienia.

 

Pozostałe ogłoszenia dot. zamówień na usługi społeczne udzielane na podstawie art. 138o Ustawy

 

Numer postępowania

Termin składania ofert

Przedmiot zamówienia

Podstawa prawna

Uwagi
K-DZP.362.1.038.2016 16.01.2017

Przygotowanie i przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia z zakresu zarządzania projektami PRINCE2 Foundation oraz PRINCE2 Practitioner oraz przeprowadzenia egzaminów w ramach wskazanych szkoleń do projektów EFS pn. Kuźnia kompetencji: Projekt POWR.03.01.00-00-K021/15; Projekt POWR.03.01.00-00-K023/15; Projekt POWR.03.01.00-00-K422/15

art. 138o ustawy Pzp
K-DZP.362.1.1.2017 16.01.2017

Przygotowanie i przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia z zakresu zarządzania projektami AgilePM Foundation oraz AgilePM Practitioner oraz przeprowadzenia egzaminów w ramach wskazanych szkoleń do projektów EFS pn. Kuźnia kompetencji: Projekt POWR.03.01.00-00-K021/15; Projekt POWR.03.01.00-00-K023/15; Projekt POWR.03.01.00-00-K422/15

art. 138o ustawy Pzp
K-DZP.362.1.2.2017 10.02.2017
13.02.2017

Przygotowanie i przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia z zakresu metodyki Scrum "Professional Scrum Foundations" oraz przeprowadzenia egzaminu "Professional Scrum Master I" w ramach wskazanego szkolenia do projektów EFS pn. Kuźnia kompetencji: Projekt POWR.03.01.00-00-K021/15; Projekt POWR.03.01.00-00-K023/15; Projekt POWR.03.01.00-00-K422/15

art. 138o ustawy Pzp zmiana terminu
K-DZP.362.1.3.2017 10.02.2017
13.02.2017

Organizacja i przeprowadzenie mentoringu dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu prowadzonego przez praktyków biznesu do projektów EFS pn. Kuźnia kompetencji: Projekt POWR.03.01.00-00-K021/15; Projekt POWR.03.01.00-00-K023/15; Projekt POWR.03.01.00-00-K422/15

art. 138o ustawy Pzp zmiana terminu, odpowiedzi na pytania
K-DZP.362.1.6.2017 16.02.2017

Świadczenie usług pocztowych i kurierskich dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

art. 138o ustawy Pzp odpowiedzi na pytania
K-DZP.362.1.11.2017 20.03.2017

Przygotowanie i przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia z zakresu M_o_R® Foundation oraz przeprowadzenia egzaminu w ramach wskazanego szkolenia do projektów EFS pn. Kuźnia kompetencji: Projekt POWR.03.01.00-00-K021/15; Projekt POWR.03.01.00-00-K023/15; Projekt POWR.03.01.00-00-K422/15

art. 138o ustawy
K-DZP.362.1.12.2017 20.03.2017

Przygotowanie i przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia z zakresu Change Management™ Foundation oraz przeprowadzenia egzaminu w ramach wskazanego szkolenia do projektów EFS pn. Kuźnia kompetencji: Projekt POWR.03.01.00-00-K021/15; Projekt POWR.03.01.00-00-K023/15; Projekt POWR.03.01.00-00-K422/15

art. 138o ustawy
K-DZP.362.1.13.2017 03.04.2017

Przygotowanie i przeprowadzenie certyfikowanych szkoleń pn. Certyfikowany specjalista ds. controllingu i budżetowania oraz Kontroler finansowy oraz przeprowadzenia egzaminów w ramach wskazanych szkoleń do projektu EFS pn. Kuźnia kompetencji: Projekt POWR.03.01.00-00-K422/15

art. 138o ustawy
K-DZP.362.1.16.2017 24.04.2017

Usługa bezpośredniej ochrony osób i mienia Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu podczas imprezy Ekonomalia 2017

art. 138o ustawy
K-DZP.362.1.17.2017 17.05.2017

Świadczenie usług ratowniczych na krytej pływalni uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

art. 138o ustawy
K-DZP.362.1.22.2017 26.05.2017

Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia przygotowującego do certyfikacji CAPM dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

art. 138o ustawy
K-DZP.362.1.23.2017 26.05.2017

Przygotowanie, organizacja  i przeprowadzenie szkolenia certyfikowanego ISTQB - poziom podstawowy dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

art. 138o ustawy

 

 

 
Pozostałe ogłoszenia o wartości powyżej 30 000 euro na podstawie art. 4d ust.1 pkt.1 Ustawy Pzp


Numer postępowania

Termin składania ofert

Przedmiot zamówienia

Podstawa prawna

Uwagi