DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 

OGŁOSZENIA O  POSTĘPOWANIACH

 

Postępowania o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych 

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 

  Nr   sprawy

Przedmiot zamówienia

       Ogłoszenie      w  BZP

Termin składania ofert

Uwagi
K-DZP.362.1.23.2016 Dostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 336958 - 2016
z dnia 04.11.2016
14.11.2016
15.11.2016
ZMIANA SIWZ
K-DZP.362.1.27.2016 Usługa całodobowej, stałej, bezpośredniej ochrony fizycznej osób oraz terenu, obiektów i mienia Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Nr 356926 - 2016
z dnia 01.12.2016
14.12.2016
K-DZP.362.1.28.2016 Usługa kompleksowego sprzątania budynku Z1 (część niska bud. Z) Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Nr 362310- 2016
z dnia 08.12.2016
16.12.2016 POSTĘPOWANIE POWTÓRZONE


K-DZP.362.1.34.2016

Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla Uniwersytetu Ekonomicznego we WrocławiuNr 362671- 2016

z dnia 08.12.201620.12.2016

K-DZP.362.1.25.2016 Dostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 364897 - 2016
z dnia 12.12.2016
20.12.2016
K-DZP.362.1.31.2016 Dostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 370560 - 2016
z dnia 20.12.2016
28.12.2016

 

 

 

Postępowania o wartości szacunkowej równej lub wyższej od kwot określonych w przepisach wydanych 

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 

Nr sprawy

Przedmiot zamówienia

Ogłoszenie

w S-DU UE

Termin składania ofert

       

 

 

Ogłoszenia dot. zamówień zwolnionych ze stosowania przepisów Ustawy na podst. art. 4 pkt. 8

 

K-DZP.362.2.142.2016 30.09.2016
07.10.2016
Usługa mycia elewacji szklanych w budynkach U i W Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Post. powtórzone
Odpowiedź na pytanie
K-DZP.362.2.151.2016 03.10.2016 Usługa montażu i demontażu zabudowy targowej dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
K-DZP.362.2.154.2016 05.10.2016 Wynajem podnośnika koszowego wraz z operatorem dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
K-DZP.362.2.160.2016 26.10.2016 Wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia sprawozdania finansowego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu za lata 2016-2017

K-DZP.362.2.173.2016 24.11.2016
28.11.2016
Dostawa dzienników i czasopism dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Zmiana terminu składania ofert
K-DZP.362.2.174.2016 30.11.2016 Usługa odśnieżania interwencyjnego z przykrywy śnieżnej powierzchni dachów  budynków administrowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
K-DZP.362.2.175.2016 06.12.2016 Dostawa zagranicznych wydawnictw ciągłych dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
K-DZP.362.2.177.2016 05.12.2016 Dostawa, montaż i uruchomienie spektrofluorymetru F-2710 Hitachi  dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
K-DZP.362.2.180.2016
15.12.2016

Dostawa i montaż szlabanu M-BAR z ramieniem eliptycznym 6 metrowym wraz z domofonem i okablowaniem oraz dostawę 50 szt. pilotów zdalnego sterowania dla Uniwersytetu Ekonomicznego
K-DZP.362.2.183.2016 29.12.2016 Cykliczne wykonywanie usług pralniczych dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
K-DZP.362.2.187.2016 09.01.2017 Dostawa chemii budowlanej dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
K-DZP.362.2.3.2017 16.01.2017 Dostawa materiałów eksploatacyjnych oraz części zamiennych i akcesoriów komputerowych dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
K-DZP.362.2.4.2017 19.01.2017 Usługa konserwacji urządzeń dźwigowych w budynkach B,C,D,G,H,O,K,L, U+W oraz naprawa i modernizacji dźwigów w budynku B,C,K,U+W dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
K-DZP.362.2.7.2017 20.01.2017 Dostawa materiałów budowlanych dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu


Dział Zamówień Publicznych informuje, że zgodnie z art. 4 pkt .8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., przepisów ustawy nie stosuje się do zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza kwoty 30 000 Euro tj. 125.247,00 PLN według obowiązującego od dnia 1.01.2016 r. kursu Euro 4,1749 PLN (Rozporz. Prez. Rady Min. DZ.U. z 2015 poz. 2254).
Jednocześnie przypominamy, że określając przedmiot i wartość zamówienia publicznego należy przestrzegać art. 32 ust. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zgodnie z którym nie wolno, w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy zaniżać wartości zamówienia lub wybierać sposobu obliczania wartości zamówienia.

 

Pozostałe ogłoszenia dot. zamówień na usługi społeczne udzielane na podstawie art. 138o Ustawy

 

Numer postępowania

Termin składania ofert

Przedmiot zamówienia

Podstawa prawna

Uwagi
K-DZP.362.1.037.2016 20.12.2016

Organizacja i przeprowadzenie mentoringu dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu prowadzonego przez praktyków biznesu (projekt POWR.03.01.00-00-K422/15, POWR.03.01.00-00-K023/15, POWR.03.01.00-00-K021/15)

art. 138o ustawy Pzp
K-DZP.362.1.035.2016 09.01.2017

Przygotowanie i przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia z zakresu systemów zarządzania jakością (ISO), przeprowadzenia egzaminów w ramach wskazanych szkoleń oraz wydania certyfikatów dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (projekt POWR.03.01.00-00-K422/15, POWR.03.01.00-00-K023/15, POWR.03.01.00-00-K021/15)

art. 138o ustawy Pzp Odpowiedzi na pytania
K-DZP.362.1.038.2016 16.01.2017

Przygotowanie i przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia z zakresu zarządzania projektami PRINCE2 Foundation oraz PRINCE2 Practitioner oraz przeprowadzenia egzaminów w ramach wskazanych szkoleń do projektów EFS pn. Kuźnia kompetencji: Projekt POWR.03.01.00-00-K021/15; Projekt POWR.03.01.00-00-K023/15; Projekt POWR.03.01.00-00-K422/15

art. 138o ustawy Pzp
K-DZP.362.1.1.2017 16.01.2017

Przygotowanie i przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia z zakresu zarządzania projektami AgilePM Foundation oraz AgilePM Practitioner oraz przeprowadzenia egzaminów w ramach wskazanych szkoleń do projektów EFS pn. Kuźnia kompetencji: Projekt POWR.03.01.00-00-K021/15; Projekt POWR.03.01.00-00-K023/15; Projekt POWR.03.01.00-00-K422/15

art. 138o ustawy Pzp

 

 

 
Pozostałe ogłoszenia o wartości powyżej 30 000 euro na podstawie art. 4d ust.1 pkt.1 Ustawy Pzp


Numer postępowania

Termin składania ofert

Przedmiot zamówienia

Podstawa prawna

Uwagi
K-DZP.362.1.033.2016 23.01.2017 Dostawa odczynników laboratoryjnych dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu art. 4d ust.1 pkt.1 Ustawy Pzp