DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 

OGŁOSZENIA O  POSTĘPOWANIACH

 

Postępowania o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych 

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 

  Nr   sprawy

Przedmiot zamówienia

       Ogłoszenie      w  BZP

Termin składania ofert

Uwagi
K-DZP.362.1.18.2018

Modernizacja pomieszczeń dziekanatów, sal seminaryjnych i korytarza w budynku A i A1 należącym do Uniwersytetu Ekonomicznego we WrocławiuNr
570405-N-2018
z dnia 08.06.2018


26.06.2018
postępowanie unieważnione
art. 93 ust. 1 pkt 1 pzp
K-DZP.362.1.19.2018

Dostawa materiałów elektrycznych na potrzeby zadań konserwacyjno-remontowych Uniwersytetu Ekonomicznego we WrocławiuNr 571525
-N-2018
z dnia 08.06.2018


20.06.2018\
25.06.2018

27.06.2018

postępowanie unieważnione
art. 93 ust. 1 pkt 7 pzp
K-DZP.362.1.12.2018

Przebudowa budynku "O" Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na "Uniwersytecki Inkubator Przedsiębiorczości"

Nr 573364-N-2018
z dnia 14.06.2018
04.07.2018
11.07.2018
12.07.2018
odpowiedzi na pytania
cz. I, II, III, IV
K-DZP.362.1.17.2018

Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku A i A1 należącym do Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (I etap)

Nr 577204-N-2018
z dnia 21.06.2018
06.07.2018 postępowanie unieważnione
art. 93 ust. 1 pkt 7 pzp

K-DZP.362.1.17.2018 Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynkach A i A1 należących do Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (postępowanie powtórzone)
Nr 577896-N-2018
z dnia 22.06.2018
10.07.2018
K-DZP.362.1.22.2018

Malowanie Domu Studenckiego Przegubowiec I, Domu Studenckiego Przegubowiec II, Domu Studenckiego Ślężak oraz montaż 324 listew dystansowych w Domu Studenckim Przegubowiec I i Domu Studenckim Przegubowiec II

Nr 582038-N-2018
z dnia 03.07.2018 r.
18.07.2018
K-DZP.362.1.21.2018

Dostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Nr 58223-N-2018
z dnia 04.07.2018 r.
13.07.2018
K-DZP.362.1.24.2018

Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu


Nr 594676-N-2018
z dnia 25.07.2018 r.

07.08.201814.08.2018

K-DZP.362.1.19.2018

Dostawa materiałów elektrycznych na potrzeby zadań konserwacyjno-remontowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Nr 603907-N-2018
z dnia 13.08.2018 r.

23.08.2018

 

 

 

Postępowania o wartości szacunkowej równej lub wyższej od kwot określonych w przepisach wydanych 

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 

Nr sprawy

Przedmiot zamówienia

Ogłoszenie

w S-DU UE

Termin składania ofert

K-DZP.362.1.16.2018  

Usługa kompleksowego sprzątania budynku
E i H Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Nr 2018/S  075-167298
  05.06.2018
K-DZP.362.1.14.2018

Usługa kompleksowego sprzątania budynku
„CKU” Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu wraz z terenem zewnętrznym - postępowanie powtórzone

Nr 2018/S  141-322994
  30.08.2018

 


Ogłoszenia dot. zamówień zwolnionych ze stosowania przepisów Ustawy na podst. art. 4 pkt. 8

 

K-DZP.362.2.58.2018 30.04.2018 Usługa wynajmu techniki estradowej wraz z obsługą na imprezę "Ekonomalia 2018" organizowaną przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
K-DZP.362.2.67.2018 08.06.2018 Wykonanie projektu budowlanego modernizacji dachu budynku "G" Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu II
K-DZP.362.2.86.2018 19.06.2018 Wykonanie projektu przebudowy elewacji i dachu budynku administracyjno-socjalnego obok basenu w "SWFiS"  Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowę
K-DZP.362.2.96.2018 13.06.2018

Dostawa licencji Adobe Acrobat 2017 Pro PL Win/Mac w wersji elektronicznej oraz wieczystym użytkowaniem

dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu                    

K-DZP.362.2.92.2018 14.06.2018
15.06.2018
Dostawa lodówek i kuchenek elektrycznych dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
K-DZP.362.2.89.2018 25.06.2018
10.07.2018
Remont tarasu i fragmentu dachu w budynku P należącym do Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
K-DZP.362.2.57.2018 28.06.2018
05.07.2018
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę w celu dostosowania do wymogów przeciwpożarowych Domu Studenckiego "Ślężak" położonego przy ul. Ślężnej 33 należącego do Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu - POSTĘPOWANIE POWTÓRZONE
K-DZP.362.2.104.2018 26.06.2018 Usługa wsparcia do licencji Vmware - odnowa roczna suportu dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
K-DZP.362.2.103.2018 04.07.2018 Dostawa licencji oprogramowania Microsoft Select PLUS For Academic dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
K-DZP.362.2.124.2018 18.07.2018 Dostawa armatury laboratoryjnej dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
K-DZP.362.2.130.2018 20.07.2018 Dostawa dwuzakresowych bezprzewodowych punktów dostępowych: Ubiquiti UniFi AP ac HD 802.11ac Wave 2 (3 szt.) oraz Ubiquiti UniFi AP UAP-nanoHD (18 szt.) wraz z zestawami dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
K-DZP.362.2.112.2018 26.07.2018
01.08.2018
Wykonanie projektu wykonawczego remontu sieci IT w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
K-DZP.362.2.114.2018 26.07.2018 Dostawa płytek ceramicznych posadzkowych oraz ściennych dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu - postępowanie powtórzone
K-DZP.362.2.139.2018 03.08.2018

Dostawa dygestoriów laboratoryjnych i szafy laboratoryjnej wraz z wniesieniem, montażem i uruchomieniem ( w  3 zadaniach) dla Uniwersytetu Ekonomicznego

we Wrocławiu - odpowiedzi na pytania

K-DZP.362.2.138.2018 27.07.2018 Modernizacja sal dydaktycznych w budynku A należącym do Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
K-DZP.362.2.132.2018 27.07.2018
02.08.2018
Dostawa zestawu Ekahau Sidekick do projektowania i pomiaru sieci bezprzewodowych dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu   
ZMIANA TERMINU
K-DZP.362.2.107.2018 01.08.2018 Dostawa projektorów multimedialnych i ekranów projekcyjnych dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
K-DZP.362.2.137.2018 07.08.2018 Dostawa artykułów tekstylnych dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
K-DZP.362.2.140.2018 14.08.2018
17.08.2018
Wydruk wraz dostawą 2000 sztuk planerów na rok akademicki 2018/2019 dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

  

Dział Zamówień Publicznych informuje, że zgodnie z art. 4 pkt .8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., przepisów ustawy nie stosuje się do zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza kwoty 30 000 Euro tj. 129 351,00 PLN według obowiązującego od dnia 1.01.2018 r. kursu Euro 4,3117 PLN (Rozporz. Prez. Rady Min. DZ.U. z 28.12.2017 poz. 2477).
Jednocześnie przypominamy, że określając przedmiot i wartość zamówienia publicznego należy przestrzegać art. 32 ust. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zgodnie z którym nie wolno, w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy zaniżać wartości zamówienia lub wybierać sposobu obliczania wartości zamówienia.

 

Pozostałe ogłoszenia dot. zamówień na usługi społeczne udzielane na podstawie art. 138o Ustawy

 

Numer postępowania

Termin składania ofert

Przedmiot zamówienia

Podstawa prawna

Uwagi
K-DZP.362.2.54.2018
05.06.2018

Usługa przygotowania i przeprowadzenia certyfikowanego szkolenia z rozwoju umiejętności prowadzenia dydaktyki w języku angielskim

Projekt POWR.03.04.00-00-D023/17

art. 138o ustawy Pzp
postępowanie powtórzone

 

 

 
oPozostałe ogłoszenia o wartości powyżej 30 000 euro na pdstawie art. 4d ust.1 pkt.1 Ustawy Pzp


Numer postępowania

Termin składania ofert

Przedmiot zamówienia

Podstawa prawna

Uwagi

 


 

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU OFERTOWYM NA WYNAJEM POMIESZCZEŃ NA PROWADZENIE STOŁÓWKI

 

 

Plan zamówień publicznych 2018

Data zamieszczenia

Plan zamówień publicznych

Uwagi
01.03.2018 Plan zamówień publicznych - postępowania prowadzone w reżimie ustawy Prawo zamówień publicznych

01.03.2018 Plan zamówień publicznych - zamówienia zwolnione ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych