DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 

OGŁOSZENIA O  POSTĘPOWANIACH

 

Postępowania o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych 

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 

  Nr   sprawy

Przedmiot zamówienia

       Ogłoszenie      w  BZP

Termin składania ofert

Uwagi
K-DZP.362.1.5.2018

Usługa pralnicza dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Nr 524931-N-2018
z dnia 28.02.2018
09.03.2018
13.03.2018
zmiana treści SIWZ
K-DZP.362.1.7.2018

Dostawa sprzętu komputerowego do Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Nr  532868-N-2018
z dnia 20.03.2018
29.03.2018
05.04.2018
zmiana treści SIWZ
K-DZP.362.1.6.2018

Remont dachów budynków H, P, SWFiS należących do Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Nr  534766-N-2018
z dnia 23.03.2018 r.
09.04.2018 wyjaśnienia treści SIWZ
K-DZP.362.1.8.2018 Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr  538537-N-2018
z dnia 29.03.2018 r.
10.04.2018

K-DZP.362.1.9.2018 Dostawa i wdrożenie serwerów modułowych wraz z dedykowanymi akcesoriami oraz min. 3 letnią gwarancją producenta dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr  543602-N-2018
z dnia 11.04.2018 r.
23.04.2018
K-DZP.362.1.12.2018

Usługa kompleksowej obsługi i konserwacji stacji uzdatniania wody i wentylatorowni wraz z kompleksowym utrzymaniem w czystości niecek basenowych na pływalni SWFiS

Nr  541769-N-2018
z dnia 24.04.2018 r.
08.05.2018
K-DZP.362.1.13.2018

Dostawa sprzętu komputerowego do Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Nr  544316-N-2018
z dnia 26.04.2018
08.05.2018

 

 

 

Postępowania o wartości szacunkowej równej lub wyższej od kwot określonych w przepisach wydanych 

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 

Nr sprawy

Przedmiot zamówienia

Ogłoszenie

w S-DU UE

Termin składania ofert

K-DZP.362.1.14.2018  

Usługa kompleksowego sprzątania budynku
„CKU” Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu wraz z terenem zewnętrznym

Nr 2018/S  075-167305
  30.05.2018
K-DZP.362.1.16.2018  

Usługa kompleksowego sprzątania budynku
E i H Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Nr 2018/S  075-167298
  05.06.2018

 


Ogłoszenia dot. zamówień zwolnionych ze stosowania przepisów Ustawy na podst. art. 4 pkt. 8

 

K-DZP.362.2.29.2018 05.03.2018
07.03.2018

Dostawa materiałów eksploatacyjnych oraz części zamiennych i akcesoriów komputerowych dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
K-DZP.362.2.33.2018 16.03.2018 Wykonanie robót w systemie zaprojektuj i wykonaj polegających na rozbudowie instalacji klima-konwektorów podłączonych do istniejącej instalacji wody lodowej budynku "U" DCINiE  Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
K-DZP.362.2.47.2018 04.04.2018 Dostawa 1800 licencji oprogramowania antywirusowego ESET Endpoint Security Suite z centralną konsolą zarządzającą dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
K-DZP.362.2.42.2018 04.04.2018
05.04.2018
09.04.2018
Dostawa materiałów chemii budowlanej dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
K-DZP.362.2.44.2018 04.04.2018 Dostawa armatury sanitarnej dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
K-DZP.362.2.49.2018 11.04.2018 Świadczenie pogwarancyjnych usług serwisowych kserokopiarek Canon, obejmujących naprawy i przeglądy konserwacyjne na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
K-DZP.362.2.50.2018 16.04.2018
Sukcesywna dostawa przewodów oraz kabli elektrycznych dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
K-DZP.362.2.57.2018 04.05.2018 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę w celu dostosowania do wymogów przeciwpożarowych Domu Studenckiego "Ślężak" położonego przy ul. Ślężnej 33 należącego do Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
K-DZP.362.2.42.2018 25.04.2018 Dostawa materiałów chemii budowlanej dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu II
K-DZP.362.2.59.2018 08.05.2018 Dostawa i montaż rolet przeciwsłonecznych wewnętrznych w kasetach z prowadnicami, do budynku Z (część wysoka) o fasadzie aluminiowo-szklanej należącym do Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu


Dział Zamówień Publicznych informuje, że zgodnie z art. 4 pkt .8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., przepisów ustawy nie stosuje się do zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza kwoty 30 000 Euro tj. 129 351,00 PLN według obowiązującego od dnia 1.01.2018 r. kursu Euro 4,3117 PLN (Rozporz. Prez. Rady Min. DZ.U. z 28.12.2017 poz. 2477).
Jednocześnie przypominamy, że określając przedmiot i wartość zamówienia publicznego należy przestrzegać art. 32 ust. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zgodnie z którym nie wolno, w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy zaniżać wartości zamówienia lub wybierać sposobu obliczania wartości zamówienia.

 

Pozostałe ogłoszenia dot. zamówień na usługi społeczne udzielane na podstawie art. 138o Ustawy

 

Numer postępowania

Termin składania ofert

Przedmiot zamówienia

Podstawa prawna

Uwagi
K-DZP.362.2.19.2018 16.02.2018 Usługa przygotowania i przeprowadzenia szkolenia z zakresu doskonalenia posługiwania się językiem angielskim w dydaktyce
art. 138o ustawy PZP
K-DZP.362.2.20.2018 16.02.2018 Usługa przygotowania i przeprowadzenia certyfikowanego szkolenia z innowacyjnych umiejętności dydaktycznych w zakresie metodyk learning-by-doing i/lub design-thinking art. 138o ustawy PZP
K-DZP.362.1.3.2018 06.03.2018 Usługa zabezpieczenia imprezy masowej EKONOMALIA 2018
art. 138o ustawy PZP
K-DZP.362.2.53.2018 11.04.2018 Usługa przygotowania i przeprowadzenia certyfikowanego szkolenia z innowacyjnych umiejętności dydaktycznych art. 138o ustawy PZP
K-DZP.362.2.55.2018 11.04.2018 Usługa przygotowania i przeprowadzenia certyfikowanego szkolenia z rozwoju kompetencji informatycznych
art. 138o ustawy PZP
K-DZP.362.2.54.2018 11.04.2018 Usługa przygotowania i przeprowadzenia certyfikowanego szkolenia z rozwoju umiejętności prowadzenia dydaktyki w języku angielskim
art. 138o ustawy PZP

 

 

 
oPozostałe ogłoszenia o wartości powyżej 30 000 euro na pdstawie art. 4d ust.1 pkt.1 Ustawy Pzp


Numer postępowania

Termin składania ofert

Przedmiot zamówienia

Podstawa prawna

Uwagi

 


 

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU OFERTOWYM NA WYNAJEM POMIESZCZEŃ NA PROWADZENIE STOŁÓWKI

 

 

oPlan zamówień publicznych 2018

Data zamieszczenia

Plan zamówień publicznych

Uwagi
01.03.2018 Plan zamówień publicznych - postępowania prowadzone w reżimie ustawy Prawo zamówień publicznych

01.03.2018 Plan zamówień publicznych - zamówienia zwolnione ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych