DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 

OGŁOSZENIA O  POSTĘPOWANIACH

 

Postępowania o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych 

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 

  Nr   sprawy

Przedmiot zamówienia

       Ogłoszenie      w  BZP

Termin składania ofert

Uwagi
K-DZP.362.1.27.2016 Usługa całodobowej, stałej, bezpośredniej ochrony fizycznej osób oraz terenu, obiektów i mienia Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Nr 356926 - 2016
z dnia 01.12.2016
14.12.2016
K-DZP.362.1.28.2016 Usługa kompleksowego sprzątania budynku Z1 (część niska bud. Z) Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Nr 362310- 2016
z dnia 08.12.2016
16.12.2016 POSTĘPOWANIE POWTÓRZONE


K-DZP.362.1.34.2016

Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla Uniwersytetu Ekonomicznego we WrocławiuNr 362671- 2016

z dnia 08.12.201620.12.2016

K-DZP.362.1.25.2016 Dostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 364897 - 2016
z dnia 12.12.2016
20.12.2016
K-DZP.362.1.31.2016 Dostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 370560 - 2016
z dnia 20.12.2016
28.12.2016
K-DZP.362.1.36.2016 Dostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 17885 - 2017
z dnia 01.02.2017
09.02.2017

 

 

 

Postępowania o wartości szacunkowej równej lub wyższej od kwot określonych w przepisach wydanych 

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 

Nr sprawy

Przedmiot zamówienia

Ogłoszenie

w S-DU UE

Termin składania ofert

       

 

 

Ogłoszenia dot. zamówień zwolnionych ze stosowania przepisów Ustawy na podst. art. 4 pkt. 8

 

K-DZP.362.2.183.2016 29.12.2016 Cykliczne wykonywanie usług pralniczych dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
K-DZP.362.2.187.2016 31.01.2017 Dostawa chemii budowlanej dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
POSTĘPOWANIE POWTÓRZONE, ODPOWIEDŹ NA PYTANIE

K-DZP.362.2.4.2017 19.01.2017 Usługa konserwacji urządzeń dźwigowych w budynkach B,C,D,G,H,O,K,L, U+W oraz naprawy i modernizacji dźwigów w budynku B,C,K,U+W dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
K-DZP.362.2.7.2017 31.01.2017 Dostawa materiałów budowlanych dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
POSTĘPOWANIE POWTÓRZONE

K-DZP.362.2.15.2017 26.01.2017 Usługa wznowienia wsparcia technicznego macierzy dyskowej EMC VNX 5300 dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
K-DZP.362.2.11.2017 31.01.2017 Usługa świadczenia pogwarancyjnych usług serwisowych kserokopiarek Canon dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
K-DZP.362.2.21.2017 24.02.2017 Dostawa papieru kserograficznego i kancelaryjnego dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
K-DZP.362.2.29.2017 28.02.2017 Dostawa artykułów piśmienniczych dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
K-DZP.362.2.30.2017 28.02.2017 Dostawa artykułów papierniczych dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
K-DZP.362.2.31.2017 28.02.2017 Dostawa artykułów biurowych dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
K-DZP.362.2.31.2017 28.02.2017 Dostawa armatury sanitarnej dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu


Dział Zamówień Publicznych informuje, że zgodnie z art. 4 pkt .8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., przepisów ustawy nie stosuje się do zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza kwoty 30 000 Euro tj. 125.247,00 PLN według obowiązującego od dnia 1.01.2016 r. kursu Euro 4,1749 PLN (Rozporz. Prez. Rady Min. DZ.U. z 2015 poz. 2254).
Jednocześnie przypominamy, że określając przedmiot i wartość zamówienia publicznego należy przestrzegać art. 32 ust. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zgodnie z którym nie wolno, w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy zaniżać wartości zamówienia lub wybierać sposobu obliczania wartości zamówienia.

 

Pozostałe ogłoszenia dot. zamówień na usługi społeczne udzielane na podstawie art. 138o Ustawy

 

Numer postępowania

Termin składania ofert

Przedmiot zamówienia

Podstawa prawna

Uwagi
K-DZP.362.1.038.2016 16.01.2017

Przygotowanie i przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia z zakresu zarządzania projektami PRINCE2 Foundation oraz PRINCE2 Practitioner oraz przeprowadzenia egzaminów w ramach wskazanych szkoleń do projektów EFS pn. Kuźnia kompetencji: Projekt POWR.03.01.00-00-K021/15; Projekt POWR.03.01.00-00-K023/15; Projekt POWR.03.01.00-00-K422/15

art. 138o ustawy Pzp
K-DZP.362.1.1.2017 16.01.2017

Przygotowanie i przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia z zakresu zarządzania projektami AgilePM Foundation oraz AgilePM Practitioner oraz przeprowadzenia egzaminów w ramach wskazanych szkoleń do projektów EFS pn. Kuźnia kompetencji: Projekt POWR.03.01.00-00-K021/15; Projekt POWR.03.01.00-00-K023/15; Projekt POWR.03.01.00-00-K422/15

art. 138o ustawy Pzp
K-DZP.362.1.2.2017 10.02.2017
13.02.2017

Przygotowanie i przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia z zakresu metodyki Scrum "Professional Scrum Foundations" oraz przeprowadzenia egzaminu "Professional Scrum Master I" w ramach wskazanego szkolenia do projektów EFS pn. Kuźnia kompetencji: Projekt POWR.03.01.00-00-K021/15; Projekt POWR.03.01.00-00-K023/15; Projekt POWR.03.01.00-00-K422/15

art. 138o ustawy Pzp zmiana terminu
K-DZP.362.1.3.2017 10.02.2017
13.02.2017

Organizacja i przeprowadzenie mentoringu dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu prowadzonego przez praktyków biznesu do projektów EFS pn. Kuźnia kompetencji: Projekt POWR.03.01.00-00-K021/15; Projekt POWR.03.01.00-00-K023/15; Projekt POWR.03.01.00-00-K422/15

art. 138o ustawy Pzp zmiana terminu, odpowiedzi na pytania
K-DZP.362.1.6.2017 16.02.2017

Świadczenie usług pocztowych i kurierskich dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

art. 138o ustawy Pzp odpowiedzi na pytania

 

 

 
Pozostałe ogłoszenia o wartości powyżej 30 000 euro na podstawie art. 4d ust.1 pkt.1 Ustawy Pzp


Numer postępowania

Termin składania ofert

Przedmiot zamówienia

Podstawa prawna

Uwagi
K-DZP.362.1.033.2016 23.01.2017 Dostawa odczynników laboratoryjnych dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu art. 4d ust.1 pkt 1 Ustawy Pzp
K-DZP.362.1.032.2016 27.01.2017
03.02.2017
Dostawa laboratoryjnych wyrobów szklanych dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu art. 4d ust.1 pkt 1 Ustawy Pzp