DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, ŻE WSZYSTKIE POSTĘPOWANIA, KTÓRYCH TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT PRZYPADA NA ROK 2020,
ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE:
http://bip.ue.wroc.pl/7/strona-glowna-bip.html


OGŁOSZENIA O  POSTĘPOWANIACH

 

Postępowania o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych 

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 

  Nr   sprawy

Przedmiot zamówienia

       Ogłoszenie      w  BZP

Termin składania ofert

Uwagi
K-DZP.362.1.22.2019
postępowanie powtórzone

Opracowanie dokumentacji technicznej w ramach zadania "Poprawa efektywności energetycznej budynków C, D i G Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej nadbudowy budynku D

Nr 625317-N-2019
z dnia 20.11.2019 r.
29.11.2019
K-DZP.362.1.33.2019

Dostawa przełączników sieciowych wraz z pakietem wsparcia, szkoleniami i systemem do zarządzania siecią na potrzeby modernizacji sieci kampusowej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz dostawa sprzętu sieciowego na potrzeby Działu Domów Studenckich Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Nr 627894-N-2019
z dnia 26.11.2019 r.
05.12.2019 Odpowiedzi
K-DZP.362.1.27.2019

Montaż klimatyzacji w budynkach E, H, A Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Nr 630238 -N-2019
z dnia 29.11.2019 r.
16.12.2019
K-DZP.362.1.36.2019

Dostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Nr 634109-N-2019
z dnia 10.12.2019 r.
18.12.2019
19.12.2019
Odpowiedzi

 

 

 

Postępowania o wartości szacunkowej równej lub wyższej od kwot określonych w przepisach wydanych 

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 

Nr sprawy

Przedmiot zamówienia

Ogłoszenie

w S-DU UE

Termin składania ofert


 


Ogłoszenia/zapytania ofertowe dot. zamówień zwolnionych ze stosowania przepisów Ustawy na podst. art. 4 pkt. 8

 

Numer postępowania Termin składania ofert

Przedmiot zamówienia

K-DZP.362.2.159.2019 31.10.2019
06.11.2019

Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) Uczestników projektu „Trzecia Misja Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu dla Dzieci i Młodzieży” na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu  

K-DZP.362.2.203.2019 18.11.2019

Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników administracyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu o tematyce: komunikacja w obsłudze klienta uczelni wyższej - wyzwania on i off line 

K-DZP.362.2.179.2019 25.11.2019
28.11.2019

Wyposażenie, naprawę, przeglądy i konserwację sprzętu przeciwpożarowego dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

K-DZP.362.2.228.2019 18.12.2019

Dostawa druków akcydensowych dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

K-DZP.362.2.215.2019 19.12.2019

Dostawa w prenumeracie dzienników i czasopism dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

K-DZP.362.2.239.2019 20.12.2019

Dostawa zagranicznych wydawnictw ciągłych dla Uniwersytetu Ekonomicznego we WrocławiuDział Zamówień Publicznych informuje, że zgodnie z art. 4 pkt .8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., przepisów ustawy nie stosuje się do zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza kwoty 30 000 Euro tj. 129 351,00 PLN według obowiązującego od dnia 1.01.2018 r. kursu Euro 4,3117 PLN (Rozporz. Prez. Rady Min. DZ.U. z 28.12.2017 poz. 2477).

Jednocześnie przypominamy, że określając przedmiot i wartość zamówienia publicznego należy przestrzegać art. 32 ust. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zgodnie z którym nie wolno, w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy zaniżać wartości zamówienia lub wybierać sposobu obliczania wartości zamówienia.


ogłoszenia o wartości powyżej 30 000 euro netto udzielane na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 1 Ustawy


Numer postępowania

Termin składania ofert

Przedmiot zamówienia

Podstawa prawna

Uwagi

Pozostałe ogłoszenia dot. zamówień na usługi społeczne udzielane na podstawie art. 138o Ustawy

Numer postępowania

Termin składania ofert

Przedmiot zamówienia

Podstawa prawna

Uwagi
K-DZP.362.1.35.2019 05.12.2019

Usługa przeprowadzenia szkoleń dla studentów  Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w związku z realizacją projektu "PORTAL - Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu"

art. 138o
K-DZP.362.1.32.2019 18.12.2019

Usługa całodobowej, stałej, bezpośredniej ochrony fizycznej osób oraz terenu, obiektów i mienia Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

art. 138o

 

 
Ogłoszenia o dialogu technicznym

Numer postępowania

Termin składania zgłoszeń

Przedmiot zamówienia

Podstawa prawna

Uwagi


 


 Plan zamówień publicznych 2018

Data zamieszczenia

Plan zamówień publicznych

Uwagi
01.03.2018 Plan zamówień publicznych - postępowania prowadzone w reżimie ustawy Prawo zamówień publicznych

01.03.2018 Plan zamówień publicznych - zamówienia zwolnione ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych


Postanowienia zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia27kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)